Jak został odebrany przewodnik Księstwa Pomorskiego?

Jak został odebrany przewodnik Księstwa Pomorskiego?

Przewodnik, który został wydany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie stanął na podium, zajmując trzecie miejsce w kategorii przewodniki. Nagrody zostały wręczone w piątek podczas Targów Regionów oraz Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 163 opracowań. Spośród wszystkich jury wyłoniło jedynie po trzy tytułu w pięciu kategoriach, czyli łącznie 15 pozycji:

  • Albumy krajoznawcze
  • Przewodniki
  • Monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze
  • Mapy i atlasy
  • Informatory krajoznawcze i foldery

Przewodniczącym jury był profesor Krzysztof R. Mazurski. Członkowie jury jednogłośnie ogłosiło wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski wydawnictw, które wzięły udział w konkursie. Przedmiotami oceny były przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji oraz sposób prezentowania walorów terenu, który został opisany.

Stworzenie przewodnika Śladami Lubinusa. Przewodnik Niezwykły został zainspirowany przez Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego, która została opracowana w latach 1610-1618 przez badacza oraz uczonego Eliharda Lubinusa, który zrobił to na zlecenie księcia pomorskiego Filipa II. W przewodniku można znaleźć dziewięć nowych tras turystycznych, które prowadzą czytelnika przez czterdzieści dziewięć miejscowości na Pomorzu Zachodnim oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego. Zostały one uwiecznione w formie widoków na bordiurze mapy. Przewodnik popularyzuje polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe regionu i jest on skierowany do osób, które pragną odwiedzić miejsca, które nie są zbyt chętnie odwiedzane, a naprawdę warto chociażby ze względu na walory krajoznawcze.

Przewodnik został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, które pochodziły z programu INTERREG IVA, czyli z Funduszu Małych Projektów.

Osoby odpowiedzialne za stworzenie przewodnika:

  • Pomysłodawcy koncepcji przewodnika oraz koordynatorzy projektu – Karolina Sławińska, Tomasz Wieczorek
  • Tekst – Michał Rembas
  • Zdjęcia oraz opracowanie graficzne – Marek Kowalczyk

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.