Na jakie oszczędności liczy Marszałek Geblewicz?

Na jakie oszczędności liczy Marszałek Geblewicz?

Głównymi celami są przede wszystkim komunikacja, inwestycje kolejowe oraz rozwój zespołu portowego Szczecin – Świnoujście. Kontrakt Terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego został zatwierdzone przez Radę Ministrów.

W wyniku kontraktu mają zostać zrealizowane inwestycje transportowe, dzięki którym polepszą się połączenia regionalne oraz krajowe. W kontrakcie można również odnaleźć informacje związane z rozwojem sektora energetycznego oraz infrastrukturą przeciwpowodziową. Bardzo istotną kwestią jest to, że zostaną wdrożone działania, które na celu będą miały zwiększenie zatrudnienia oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego. Kolejnym ważnym punktem jest edukacja, w której ma nastąpić poprawienie jakości oraz dostępności usług związanych z ochroną zdrowia oraz rozwoju miast, zwłaszcza jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa wypowiada się na temat Kontraktu Terytorialnego związanego z województwem zachodniopomorskim:

Cieszy fakt, że w Kontrakcie Terytorialnym znalazły się kluczowe dla naszego województwa inwestycje, które usprawnią komunikację w regionie i zwiększą dostęp do Pomorza Zachodniego, które będą stymulować rozwój zespołu portowego Szczecin – Świnoujście. Budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej, inwestycje kolejowe i wiele innych umieszczonych w tym dokumencie z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój regionu.

Na co liczy Marszałek?

Marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz daje do rozumienia, że liczy również na poruszenie kilku innych bardzo istotnych kwestii. Uważa, że kwestia finansów, która jest niezbędna do ich realizacji jest zależna od tego czy znajdą się jakieś oszczędności w budżecie. Warto zwrócić uwagę, że forma kontraktu nie jest ostateczna, wraz z dostępem nowych środków finansowych dokument zostanie uzupełniony o nowe cele. Marszałek na ten temat wypowiada się w taki sposób:

Mam nadzieję, że swoje należne miejsce znajdą inne zadania. Nieodzowny będzie powrót do kwestii inwestycji w infrastrukturę B+R oraz kultury na Pomorzu Zachodnim. Mam również pewność, że wraz z oszczędnościami w ogólnopolskich przetargach na drogi znajdzie się finansowanie w tej perspektywie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku północnym do Świnoujścia. Z pewnością wrócimy do rozmów po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych i krajowych.

W jaki sposób kontrakt wejdzie w życie?

04 listopada kontrakty dla 7 województw zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów. Kontrakt Terytorialny po podjęciu uchwały Rady Ministrów, która zatwierdza warunki wyselekcjonowane przez rząd oraz samorząd, musi zostać teraz zatwierdzony przez regionalny samorząd. Wszelkie kroki będą wynikały z uchwały Zarządu Województwa. Kolejnym etapem jest podpisanego, już zatwierdzonego przez obie strony Kontraktu, przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz osoby pełniące rolę przedstawicieli Zarządu Województwa.

Co to jest kontrakt?

Kontrakt Terytorialny jest umową zawartą pomiędzy rządem, a samorządem regionu, w której zawarte są cele oraz priorytetowe przedsięwzięcia, które z perspektywy kraju oraz Pomorza Zachodniego są najbardziej istotne. Dodatkowo w Kontrakcie Terytorialnym opisany jest sposób finansowania, koordynacji oraz realizacji tych zadań. Podczas negocjacji ustalana jest formuła związana z realizacją konkretnych projektów, zwłaszcza zwraca się tu uwagę na kontekst uwarunkowań wynikających z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i tym samym ustala się wszelkiego rodzaju źródła finansowania tych projektów.

Kontrakt Terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego jest wyceniany na kwotę 24,2 miliardów złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.