Uniwersytet Szczeciński wstrzymuje stypendia?

Uniwersytet Szczeciński wstrzymuje stypendia?

Osoby studiujące na Uniwersytecie Szczecińskim narzekają na to, że ciągle brakuje jednoznacznie decyzji związanej z terminem przyznaniem oraz wypłacenia stypendiów dla studentów. Warto wspomnieć, że nie są to już pierwsze tego typu opóźnienia na uczelni.

Studenci skarżą się na to jak wygląda podejście Uniwersytetu Szczecińskiego i twierdzą, że te pieniądze są im naprawdę potrzebne:

Jak na razie nie wiadomo kiedy będą rozpatrywane wnioski, kiedy będą decyzje, jakie są stawki stypendiów. Jest już połowa listopada i oszczędności się kończą, zwłaszcza tym, którzy w wakacje nie pracowali, bo robili praktyki lub inne powody ich zatrzymały. To są pieniądze, które mają pozwolić nam studiować w obcym mieście, bo naszych rodziców po prostu nie stać na utrzymanie nas tutaj!

Według osób studiujących na uczelni ten problem dotyczy w głównej mierze tylko i wyłącznie Uniwersytetu Szczecińskiego, ponieważ inne uczelnie są w stanie jasno określić kto i kiedy dostanie stypendium. Jedna ze studentek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego twierdzi, że nie ma tam żadnych problemów z przyznaniem stypendiów:

Jestem absolwentką ZUT i tam nie było żadnych problemów tego typu. Z tego co wiem, to już zapadły tam decyzje, a pieniądze z wyrównaniem za październik wpływają 20 listopada na konta studentów.

Przedstawicielstwo Uniwersytetu Szczecińskiego twierdzi, że cała procedura jest w normie i odbywa się ona zgodnie z tym co jest zapisane w regulaminie związanym z zasadami i trybem przyznawanie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, który został wypracowany oraz zaakceptowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Według zapisów znajdujących się w nim, wszelkie stypendia są wypłacalne co miesiącu, jednak można znaleźć tam takowy podpunkt, że stypendia za miesiąc październik i listopad są wypłacane nie później niżeli w grudniu.

Rzecznik Uniwersytetu Szczecińskiego, Julia Poświatowska wyjaśnia dlaczego studenci muszą tak długo czekać na swoje stypendia:

Powyższy zapis jest konsekwencją wypracowanej wspólnie z samorządem studenckim w US procedury przyjmowania wniosków dotyczących wszystkich form pomocy materialnej do końca października, co jest korzystne dla studentów, bo daje im dłuższy czas na zebranie wszystkich wymaganych dokumentów i zwiększa liczbę osób uprawnionych do otrzymywania pomocy materialnej, ale automatycznie przedłuża termin wypłat, które następują z wyrównaniem od października.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.