Nielegalne zabytki na terenie Szczecina

Nielegalne zabytki na terenie Szczecina

Szczecinianka postanowiła, że wystawi na jednym z portali aukcyjnych kilkanaście różnych zabytków archeologicznych, które przywiozła z Ukrainy, nie mając jednak odpowiedniego pozwolenia na to. Przedmioty, które zostały wystawione zostały wykonane z brązu i posiadają przeszło 2 tysiące lat.

Zabytki zostały jej skonfiskowane i przebadanie przez archeologów pracujących w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Dowiedziono, że niektóre z nich pochodzą z okresu panowania późnego Cesarstwa Rzymskiego, czyli z II wieku naszej ery, lecz najcenniejszymi znaleziskami to niezwykle rzadkie fibule, których powstanie datuje się na 5-7 wieku naszej ery i są one z czasów, kiedy ludy wędrowały.

Funkcjonariusze, którzy badali tę sprawę doszli do wniosku, iż mieszkanka Szczecina przywożąc je do miasta zrobiła to bez posiadanego zezwolenia.

Asp. szt. Marek Łuczak wyjaśnia jakie prawo zostało złamane:

Na wywóz historycznych i kulturowych dóbr z Ukrainy potrzebne jest zezwolenie, wywóz bez powiadomienia władz celnych zagrożony jest karą od 3 do 7 lat pozbawienia wolności i konfiskatą przedmiotów zgodnie z art. 201 § 1 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Polskie prawo jednak nie zabrania przywożenia zabytków do kraju, więc kobieta w Polsce żadnej kary nie poniesie.

Funkcjonariusz Łuczak wyjaśnia jak to wygląda z perspektywy prawnej:

Nielegalnie wywiezione zabytki zgodnie z art. 17 Umowy między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z 20 maja 1997 roku zostaną zwrócone Ukrainie. Art. 17 precyzuje to w treści: „Umawiające się Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwowego jednej ze Stron i nielegalnie wywiezione na terytorium państwowe drugiej Umawiającej się Strony podlegają zwrotowi”

Zwracanie nielegalnie przywiezionych zabytków było dawniej unormowane innymi aktami prawnymi, jak chociażby Konwencja z 17 listopada 1970 roku, która dotyczyła środków, które zmierzały do zakazywania i zapobieganiu nielegalnemu wywozowi, przewozowi oraz przenoszeniu własności dóbr kulturowych i Porozumienia o współpracy oraz wzajemnej pomocy dotyczącej zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury, które zostały wywiezione w sposób nielegalny poza granicę danego państwa i to Porozumienie pochodzi z 22 kwietnia 1986 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.