Prawie 7 miliardów na rozwój innowacji w Szczecinie?

Prawie 7 miliardów na rozwój innowacji w Szczecinie?

W Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 o niecałe 50% zwiększono nakład finansowy dla województwa zachodniopomorskiego. W jaki sposób mieszkańcy Szczecina są w stanie na tym zyskać?

Kwestią zwieńczająca bardzo długi proces negocjacyjny przeprowadzony z Komisją Europejską, który był powiązany z planem inwestycyjnym był fakt, że dokonano dzisiaj podpisania umów z pośredniczącymi instytucjami, które będą się zajmować wydatkowanie funduszy, czyli z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O wiele większe możliwości

Inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 była powiązana z uroczystością, która została otworzona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Podczas swojego wystąpienia skupiał się on na tym, że rozwijanie regionu zachodniopomorskiego jest naprawdę bardzo istotne. Zwracał on również uwagę, że województwo w dalszej perspektywie będzie musiało dążyć do tego, aby stać się o wiele bardziej konkurencyjnym:

W tym momencie otwieramy białą księgę z nowymi szansami.

Jakie wyzwania stoją przed województwem?

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Wolfgang Munch postanowił również wygłosić swoje przemówienie, był on niezwykle zadowolony z tego, iż Pomorze Zachodnie rozwija się w tak dobrym tempie i perspektywy są bardzo obiecujące. Twierdził on podczas swojego przemówienia, że suma pieniędzy, którą Pomorze Zachodnie otrzymało jest niezwykle korzystna, jednak będzie wymagało to od włodarzy wielkiej odpowiedzialności:

Po dobrych wiadomościach, przychodzi wyzwanie.

Nie można zapominać o tym, iż Unia Europejska będzie bacznie przyglądała się całej kwestii związanej z finansami i rozdysponowaniem środków, które otrzymało województwo zachodniopomorskie od niej. Jeżeli otrzymane pieniądze nie będą zbyt dobrze wydatkowane, będzie to jednoznaczne z tym, że region nie będzie mógł liczyć na żadnego europejskie środki strukturalne w przyszłości. Dlatego też rozwój Pomorza Zachodniego jest tak istotną kwestią dla Komisji Europejskiego. Region zachodniopomorski ma świecić przykładem dla innych regionów i to właśnie tutaj ma być pokazany wzór innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Istnieje możliwość, że to właśnie będzie przyszłością całej unijnej gospodarki.

Jakie zmiany nastąpią?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2014-2020 dane regiony będą posiadały o wiele więcej swobody w zarządzaniu środkami unijnymi. Ze wszystkich 85,5 miliardów euro przeszło 31 będzie należało do regionów. Województwo Zachodniopomorskie posiada 6,7 miliardów złotych, które może rozdysponować. Bardzo duża kwota tych pieniędzy ma pójść na przedsiębiorczość, będzie to 903 milionów złotych na wsparcie przedsiębiorstw i 109 milionów na dofinansowanie otoczenia biznesu. Osoby odpowiedzialne za rozdysponowywanie tych środków twierdzą, iż w przyszłości te pieniądze mają przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy. Innowacja zaś znajduje się pomiędzy nauką i biznesem i to na nią właśnie zostanie przeznaczonych przeszło 280 milionów złotych. Marszałek Olgierd Geblewicz sam stwierdził, iż:

Innowacje stanowią największe wyzwanie tej perspektywy.

Dofinansowaniu mają ulec również naukowe badania, technologiczny i innowacyjny rozwój. Można również tutaj liczyć na to, iż poprawie ulegnie w dużym stopniu transport w województwie zachodniopomorskim. Przeszło 17% całej kwoty z Regionalnego Programu Operacyjne pójdzie na rozwijanie infrastruktury transportowej, 292 miliony złotych ma zostać przekazane na ochronę środowiska, zaś 870 milionów złotych to fundusze przeznaczone na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej. Wszelkie przedsięwzięcia związane z kulturą i rewitalizacją otrzymają 422 milionów złotych. Ponadto 19 727 bezrobotnych otrzyma wsparcie od Programu Regionalnego. Zaś 525 milionów złotych powędruje na uporanie się z kwestią wykluczenia społecznego, a 360 milionów złotych będzie dotyczyło kwestii podnoszących kształcenie. 420 milionów złotych ma zasilić infrastrukturę publiczną.

W trakcie swojego wystąpienia na gali, marszałek Olgierd Geblewicz skupiał się na tym, że perspektywa Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 skupia się w dużym stopniu na najbardziej istotnych elementach gospodarki województwa Zachodniopomorskiego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.