Prezydent chce zmienić budżet?

Prezydent chce zmienić budżet?

W 2015 roku na inwestycje w Szczecinie zostanie wydanych dosyć sporo pieniędzy, ponieważ będzie to ponad 750 milionów złotych. Szczeciński budżet został w zasadzie przegłosowany jednomyślnie, ponieważ głosowało za nim 26 radnych, a jedna radna była przeciw. Jedyną osobą, która zagłosowała przeciw nowemu budżetowi była niedawna kandydatka na prezydenta Szczecina Małgorzata Jacyna – Witt. Warto zwrócić uwagę, że to, iż budżet został już przyjęty nie jest jednoznaczne z tym, że nie zostaną wprowadzone do niego zmiany, ponieważ taka możliwość również istnieje.

13 Stycznia, podczas odbywającej się sesji Rady Miasta, Piotr Krzystek powiedział, że zmiana przepisów dała zbyt mało czasu na to, aby uchwalić budżet w tym roku, ponieważ decyzja musi zostać zaakceptowana już z końcem Stycznia. Prezydent chciałby, aby budżet, który został uchwalony podlegał jednak pewnym zmianom w przyszłości, tak aby można go było lepiej dopracować. Podczas sesji Rady Miasta Piotr Krzystek wypowiadał się w sposób następujący:

Moja propozycja do Państwa jest taka, abyśmy – oczywiście po dyskusji nad tym budżetem – spróbowali doprowadzić do sytuacji, w której z jak najmniejszymi zmianami, poza autopoprawką ten budżet zostanie uchwalony. Natomiast taką dużą autopoprawkę, wspólnie przygotowaną złożymy w marcu

Stanisław Lipiński, pełniący rolę skarbnika miasta zaznaczył, że propozycja tegorocznego budżetu w głównej mierze skupiona jest wokół tego, aby utrzymać finansowanie istniejących inwestycji. Skarbnik mówił o tym tak:

Projekt budżetu jest bezpieczny, perspektywiczny i prorozwojowy. Myślę, że to jest dobry, bardzo dobry projekt budżetu.

Podkreślił on również fakt, iż władze miasta chciałyby utrzymać identyczny poziom finansowania jeżeli chodzi o inwestycję, jednak zaznacza, iż mają wzrosną wydatki na sport oraz kulturę.

Małgorzata Jacyna-Witt uważa jednak, że zaproponowany budżet nie jest budżetem inwestycyjnym, sama radna wypowiadała się o nim mało przychylnie:

Budżet o którym dziś mówimy jest budżetem kontynuacji, czyli budżetem słabym. Nie chciałabym, żebyśmy używali określenia, że jest projekt inwestycyjny. To co mamy w budżecie to nie jest inwestycja, to są wydatki.

Wydatki miasta Szczecin w 2015 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 miliardów i 360 milionów złotych, zaś dochody miasta mają wynosić 1 miliard i 954 miliony złotych.

Budżet prezentuje się w nieco dokładniejszy sposób, tak:

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 884 136 575 zł

  • dochody bieżące w wysokości 1 779 909 129 zł,
  • dochody majątkowe w wysokości 174 281 606 zł,

Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 359 671 256 zł,

z tego:

  • wydatki bieżące w wysokości 1 599 992 698 zł,
  • wydatki majątkowe w wysokości 759 678 558 zł.

Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 405 480 521 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.