Szczeciński Park Krajobrazowy wyprzedany?

Szczeciński Park Krajobrazowy wyprzedany?

Wójt gminy Stare Czarno postanowił powołać specjalną komisję, które zadaniem będzie sporządzenie dokładnej analizy dotyczącej zmiany studium zagospodarowania w tej gminie.

Jakby nie patrzeć jest to dosyć kontrowersyjne temat, ponieważ gmina Stare Czarnowo znajdująca się w okolicach Binowa i Dobropola Gryfińskiego już nie od dzisiaj ma problemy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Warto zauważyć, że jakiś czas temu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie napłynął wniosek i to właśnie z tej gminy, w którym został opisany pomysł aby tereny rolne zostały przekształcone na przestrzeń budowlaną i można byłoby tam utworzyć strefę zabudowy. Te tereny były naprawdę rozległe, jeden z nich miał przeszło 90 hektarów. Wspomnianymi terenami są chociażby obszary przyrodniczo-krajobrazowe, które podlegają ochronie i to na naprawdę wiele możliwości, tym właśnie teren jest obszar Szczeciński Park Krajobrazowy, Natura 2000.

Bardzo duża część pasjonatów przyrody, czy też przedstawicieli instytucji, które na co dzień zajmują się ochroną jej oraz wielu ekspertów z zakresu urbanistyki postanowiło sprzeciwić się tym planom, dając niezmierne dowody na to, że zdecydowanie się na taki krok spowoduje niesamowicie katastrofalne skutki dla całego środowiska i krajobrazu. Ponadto wytykane są również błędy w interpretacji przepisów oraz sposobu jak sam dokument został sporządzony.

Sylwia Jurzyk-Nordlöw, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie wypowiada się na tematem całej tej sytuacji:

Nie możemy ingerować w wiarygodność opracowania w granicach nadanego mu prawa. Na razie nikt w przedmiotowej sprawie nie udowodnił, że prognoza zawiera nieprawdziwe informacje. Nikt tych zarzutów nie potwierdził na Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody, gdzie była ku temu sposobność, podczas debaty z merytorycznie przygotowanymi przedstawicielami. Oprócz ogólnych oskarżeń i próby wpłynięcia na RDOŚ, żeby zmienił swoją opinię, nie przedstawiono żadnych merytorycznych argumentów. Wójt w równej mierze co regionalny dyrektor ochrony środowiska, ponosi odpowiedzialność za ochronę przyrody. Wójt w zakresie działań samorządu ma obowiązek weryfikować stan faktyczny swoich terenów i przedkładać rzetelną informację na ich temat.

Warto też wspomnieć o tym co zauważa zastępca wójta Starego Czarnowa, czyli Marcin Krawczyk

Wszelkie dokumenty były przygotowywane przez radę gminy i wójta poprzedniej kadencji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który nie wniósł uwag do sporządzonego projektu, jest organem niezależnym od wójta, posiadającym własne kompetencje. Obecna pani wójt nie ma możliwości ingerowania w metodykę czy sposób procedowania wymienionego organu.

W wyniku zaistniałej sytuacji i rosnących to coraz bardziej wątpliwości Marzena Grzwińska postanowiła, że cała sprawa zostanie poddana dodatkowej analizie i na nowo zostanie powołana komisja dotyczący urbanistyki architektonicznej, wyraźnie przy tym podkreślając, że w tychże pracach nie wezmą udziału te osoby, które w poprzednich latach miały jakąkolwiek styczność z tą sytuacją. Pozwoli to na uniknięcie stronniczych wniosków, które mogłyby znaleźć się w tej analizie. Po tym gdy analiza zostanie ukończona dopiero wtedy zostanie podjęta ostateczna decyzja.

Dobropole Gryfińskie są jedną z trzech wsi, które znajdują się w obrębie, których czy też w pobliżu tychże wsi, które dopuszczają nową zwartą zabudowę. Nie byłoby jednak problemu, gdy nie fakt, że w innych wioskach przepisy są interpretowane na różne sposoby, całkowicie odmienne od tych przyjętych za standardowe. Warto się przyjrzeć całej sytuacji, ponieważ tego typu zdarzenia nie należą do szczególnie dobrych, dlatego powinno się w takiej sytuacji być naprawdę czujnym na wszelkie wątpliwości prawne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.