Wszystko co musisz wiedzieć na temat odbioru odpadów zielonych na terenie Szczecina!

Wszystko co musisz wiedzieć na temat odbioru odpadów zielonych na terenie Szczecina!

W kwietniu zacznie się odbieranie odpadów zielonych od osób zamieszkałych w Szczecinie. Mieszkańcy, którzy w poprzednim roku zdecydowali się na zgłoszenie chęci z korzystania z tej usługi nie będą musieli ponownie się do tego zabierać.

Tomasz Klek, Urząd Miasta Szczecin opowiada o tym kto będzie realizował usługę:

Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zamieszkałych zaliczamy trawę, drobne gałęzie, liście oraz spady. Usługę w imieniu gminy realizować będzie podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym, które aktualnie trwa.

Urzędnicy przypominają również o tym, że wszelkie odpady zielony, które zostają umieszczone w pojemniku, lub kontenerze powinny być składowane bez dodatkowego opakowania.

W taki sposób wypowiada się na ten temat Tomasz Klek:

Z uwagi na fakt, że selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania nie mogą być gromadzone w pojemnikach ani w kontenerach zapakowane w dodatkowe worki.

Wszystkie osoby posiadające dom jednorodzinny, którzy w poprzednim roku zdecydowali się zadeklarować, iż posiadają chęć, aby skorzystać z tejże usługi to po okresie zimy nie będą musieli wykonywać nic w tym kierunku, aby zostać ponownie obsłużonym. Warto zauważyć, że zdecydowanie się na korzystanie z usługi odbioru odpadów zielonych w żadnym stopniu nie będzie wpływało na to jak wysokie opłaty miesięczne będzie się ponosić.

Zgłoszenie, bez zbędnej deklaracji

Osoby posiadające nieruchomość, którzy mają ochotę na skorzystanie z tejże usługi pierwszy raz będą musieli to zgłosić w Urzędzie Miasta. Warto zauważyć, że tego typu zgłoszenia nie posiadają zbyt formalnego charakteru i w zasadzie polegają one tylko i wyłącznie na deklaracji.

Aby takowa deklaracja została złożona można zabrać się do tego na cztery sposoby:

  • Przy pomocy ecoszczecin.pl, wypełniając przy tym formularz, który możecie znaleźć na odpowiedniej stronie.
  • Dzwoniąc pod numer 91 35 11 99
  • Decydując się na skorzystanie z poczty i przesłać oświadczenie, w której znajdą się informacje dotyczące nieruchomości i potwierdzenie, iż dana nieruchomość posiada takowy pojemnik, który służy do gromadzenia odpadów zielonych. Taki list powinien zostać wysłany na adres:
    • Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WUCiP ZIELONE”
  • Udać się samemu do Biura Obsługi Interesantów, które mieści się w Urzędzie Miasta Szczecin.

Pojemniki w przypadku zabudowy jednorodzinnej

Niezbędnym warunkiem, aby odpady zielone mogły zostać odebrane jest to, aby mieszkańcy domu jednorodzinnego mieli na swoim zapotrzebowaniu pojemnik, który będzie przeznaczony do tego, aby można zgromadzić w nim odpady zielone. Mogą to być tylko i wyłącznie zamykane pojemniki o kolorze brązowym, mające pojemność 120, bądź 240 litrów. To właściciel powinien samodzielnie wyposażyć się w taki pojemnik, a gmina w żadnym stopniu nie będzie pokrywała kosztów związanych z takowym zakupem.

Tego typu pojemniki mogą zostać zakupione:

  • W sklepie ogrodniczymi
  • U podmiotach, które zajmują się gospodarką odpadami, czyli MPO Sp. z o.o., Sita Jantra Sp. z o.o. Remondis Szczecin Sp. z o.o. Jumar i Karchem.
  • Z pośrednictwem internetu

Kiedy będą miały miejsce terminy odbiorów?

Odbieranie odpadów będzie miało miejsce raz w ciągu tygodnia i będzie trwało od kwietnia, aż do listopada. Dzięki takiej częstotliwości odbierania odpadów będzie istniało większe prawdopodobieństwo, że takie odpady zielone nie zaczną podlegać fermentacji. Pojemniki, tak ja również te przeznaczone na zmieszane odpady powinny zostać udostępnione firmie, która zajmuje się wywozem w dniu ich odbioru.

Tomasz Klek twierdzi, że nie każda posesja posiada miejsce na to, aby ustawić pojemniki:

Nie na każdej posesji jest miejsce na ustawienie wszystkich pojemników – i tych na zmieszane i na zielone odpady – w jednym miejscu. Stad prośba i konieczność wystawiania ich w dniu wywozu. Harmonogramy odbiorów dla poszczególnych sektorów podane będą na stronie ecoszczecin.pl w zakładce „Harmonogramy”, po zakończeniu trwającego aktualnie przetargu i uzgodnieniu go z wybranymi w tym postępowaniu firmami.

Wielorodzinna zabudowa

Jeśli zaś chodzi o kwestię związaną z wielorodzinną zabudową to tutaj sytuacja jest gwoli inna, gdyż właściciele takowych nieruchomości mają prawo prawo zamówić kontener, który będzie przeznaczony na gromadzenie odpadów zielonych, które będą powstawać w przypadku tychże nieruchomości. Podmiot, który będzie działał na zlecenie gminy będzie umieszczał kontener na 24 godziny po tym jak zostanie powiadomiony o zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości, po czym zajmie się odbiorem odpadów zgromadzonych w kontenerze i będzie je kierować do dalszego gospodarowania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.